Coolant Mist Condenser

Thứ sáu - 16/08/2019 21:56

Bắt đầu tải các bộ phận sớm hơn, không cần chờ sương mù làm mát ra khỏi vỏ máy. Bình ngưng sương mù làm mát Haas giữ cho máy kín không có sương mù và khói được tạo ra trong quá trình gia công - giảm rủi ro sức khỏe, giảm tiêu thụ chất làm mát, và mang lại một máy và cửa hàng sạch hơn.
  • Hệ thống tuần hoàn hoàn chỉnh không cần thông hơi ra bên ngoài
  • Bộ lọc kép ngưng tụ sương mù và đưa chất làm mát vào vỏ
  • Thời gian chờ máy ít hơn; Không chờ sương mù để thay đổi các bộ phận
  • Môi trường làm việc tốt hơn cho các nhà khai thác
  • Ống dẫn nặng để trở lại và tuần hoàn không khí