Auto Door

Thứ năm - 05/09/2019 16:39

  • Hệ thống cửa tự động giúp tăng năng suất và giảm nguy cơ ruit ro cho người vận hành
  • Cửa tự động mở/đóng thông qua M-codes hoặc có thể mở bằng tay thông qua nút trên bảng điều khiển
  • Giảm sự mệt mỏi của người vận hành trong các hoạt động lặp đi lặp lại
  • Cho phép vận hành không giám sát với robot
  • Cửa sẽ tự động đóng/mở khi bắt đầu/kết thúc gia công hoặc khi có lệnh dừng.
autodooor